Privātuma politika


Personas datu pārzinis - SIA “Favorit Rent”, turpmāk tekstā – “Favorit Rent”, reģistrācijas Nr. 40103531291, adrese: Kadiķu iela 30, Jūrmala, LV-2008, e-pasts info@favoritrent.lv; tālruņa Nr. 67802000.

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats - līdz 2018.gada 25.maijam - Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts; sākot no 2018.gada 25.maija - Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts. Saistībā ar datu izmantošanu sakarā ar auto nomas pakalpojumu izmantošanu - līdz 2018.gada 25.maijam - Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 2.punkts; sākot no 2018.gada 25.maija - Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts.

Favorit Rent sazināties ar Jums, izmantojot norādītos datus, kā arī tos datus, kuri jau iepriekš ir nodoti Favorit Rent rīcībā, lai noskaidrotu Jūsu aktuālās vēlmes, viedokli par Favorit Rent, tās grupas uzņēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai lai aktualizētu tā rīcībā esošo informāciju, kā arī informētu par aktuālajiem piedāvājumiem.

Jums ir tiesības vērsties pie Favorit Rent, lai saņemtu visu informāciju, kas par Jums atrodas Favorit Rent rīcībā, sazinoties ar Favorit Rent pa e-pastu info@favoritrent.lv vai tālruni 67802000.

Jums ir tiesības vērsties pie Favorit Rent, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, ar lūgumu labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu glabāšanai, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar attiecīgu sūdzību saistībā ar Jūsu personas datu prettiesisku izmantošanu.

Paredzamais personas datu glabāšanas laiks norādītā mērķa sasniegšanai nepārsniegs trīs gadus. Personas datus paredzēts nodot Favorit Rent pilnvarotiem darbiniekiem. Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.